κρατερῶνυξ

in κ

COMPOUND: κρατερῶνυξ, -υχος
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘strong-hoofed, solid-hoofed’
ETYMOLOGY: adj. root κρατερ- (κρατερός) ‘strong, stout, mighty’ + ὄνυξ ‘hoof’ + adj. suf. -ς
OCCURRENCE: Il. V, 329; XVI, 724, 732; XXIV, 277; Od. VI, 253; X, 218; XXI, 30
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl., acc. m. pl., acc. f. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: vowel lengthening -ο- > -ω- in compounding; epith. of horses