κυνώπης

in κ

COMPOUND: κυνώπης, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘dog-eyed, i.e. shameless one’
ETYMOLOGY: noun root κυν- (κύων) ‘dog’ + noun root ωπ- (ὤψ) ‘eye, face’ + noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. I, 159
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: masc. of κυνῶπις