κυνῶπις

in κ

COMPOUND: κυνῶπις, -ιδος
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘dog-eyed, i.e. shameless one’
ETYMOLOGY: noun root κυν- (κύων) ‘dog’ + noun root ωπ- (ὤψ) ‘eye, face’ + f. noun suf. -ις
OCCURRENCE: Il. III, 180; XVIII, 396; Od. IV, 145; VIII, 319; XI, 424
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. sg., nom. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: fem. of κυνώπης