Κύκλωψ

in κ

COMPOUND: Κύκλωψ, -οπος
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘Cyclops’, i.e. ‘round-eyed’
ETYMOLOGY: noun root κυκλ- (κύκλος) ‘circle, wheel’ + noun root ωπ- (ὤψ) ‘eye, face’ + m. noun suf. -ς
OCCURRENCE: Od. I, 69, 71; II, 19; VI, 5; VII, 206; IX, 106, 117, 125, 166, 275, 296, 316, 319, 345, 347, 357, 362, 364, 399, 415, 428, 474, 475, 492, 502, 510, 548; X, 200, 435; XII, 209; XX, 19; XXIII, 312
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg., nom. pl., gen. pl., dat. pl., acc. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrῑhi
NOTES: