λευκώλενος

in λ

COMPOUND: λευκώλενος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘white-armed’
ETYMOLOGY: adj. root λευκ- (λευκός) ‘light, bright, clear’ + noun root ὠλεν- ( ὠλένη) ‘elbow, arm’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 55, 195, 208, 572, 595; III, 121; V, 711, 755, 767, 775, 784; VI, 371, 377; VIII, 350, 381, 484; XIV, 277; XV, 78, 92, 130; XIX, 407; XX, 112; XXI, 377, 418, 434, 512; XXIV, 55, 723; Od. VI, 101, 186, 239, 251; VII, 12, 233, 335; XI, 335; XVIII, 198; XIX, 60; XXII, 227.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg., dat. f. (target gender) sg., acc. f. (target gender) sg., nom. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: