λιγύφωνος

in λ

COMPOUND: λιγύφωνος, ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING:clear-voiced, loud-voiced
ETIMOLOGY: adj. stem λιγυ- (λιγύς) ‘clear, shrill’  + noun root φων- (φωνή) ‘sound, tone’, prop., ‘the sound of the voice‘ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIX, 350.
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: