λοετροχόος

in λ

COMPOUND: λοετροχόος, ον (hom. for λουτροχόος, ον)
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING:pouring water into the bath: subst., the slave who did this; λ. τρίπους, a three-legged cauldron, in which water was warmed for bathing
ETYMOLOGY: noun stem λοετρο- (λοετρόν, hom. for λουτρόν)bath, bathing-place‘ + verbal stem χο- (χέω) ‘pour’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XVIII, 346; Od. VIII, 435; XX, 297;
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: