λυκάβας

in λ

COMPOUND: λυκάβας, –αντος
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘year’
ETYMOLOGY: noun root λυκ- (*λύκη) ‘morning twilight’ + *ἄβα (= τροχός ‘wheel’ (Hsych.); cf. βα- (βαίνω)) + noun suf.
OCCURRENCE: Od. XIV, 161; XIX, 306.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (left-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: uncertain etymology (cf. Chantraine)