μέσσαυλος

in μ

COMPOUND: μέσσαυλος, -ον
CATEGORIZATION: A/N [P+N+Suf]
MEANING: ‘the inner court, inside the αὐλή
ETYMOLOGY: adj. root μεσσ– (μέσ(σ)ος) ‘middle’ + noun root αὐλ- (αὐλή) ‘open court before the house’ + adj. suf. –ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XI, 548; XVII, 112, 657; XXIV, 29; Od. X, 435.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. sg, acc. sg. (gender unknown)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (N-argument) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: in Hom. μέσσαυλος, ὁ, or μέσσαυλον, τό (gender unknown). Att. μέταυλος