μεγακήτης

in μ

COMPOUND: μεγακήτης, -ες
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with yawning, with mighty hollows, capacious’
ETYMOLOGY: adj. stem μεγα- (μέγας) ‘big’ + noun root κητ- (κῆτος, -ους) ‘any sea-monster or huge fish + adj. suf. -ης, -ες
OCCURRENCE: Il. VIII, 222; XI, 5, 600; XXI, 22; Od. III, 158.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., dat. f. (target gender) sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi 
NOTES: