μελάνυδρος

in μ

COMPOUND: μελάνυδρος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with black water’
ETIMOLOGY: adj. root μελαν- (μέλας, -αινα, -αν) ‘black, dark’ + noun root υδρ- (ὕδωρ) ‘water’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IX, 14; XVI, 3, 160; XXI, 257; Od. XX, 158.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg., gen. f. (target gender) sg., acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: