μελίγηρυς

in μ

COMPOUND: μελίγηρυς, -υος
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘sweet-voiced, melodious’
ETIMOLOGY: noun stem μελι- (μέλι) ‘honey’ + noun root γηρ- (γῆρυς) ‘voice, speech’ + adj. suf. -υς
OCCURRENCE: Od. XII, 187.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender). sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: