μεσαιπόλιος

in μ

COMPOUND: μεσαιπόλιος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘half-grey, grizzled’
ETIMOLOGY: adj. stem μεσαι- (μέσ(σ)ος, compar. μεσαίτερος) ‘middle’ + πολιός ‘grey’
OCCURRENCE: Il. XIII, 361.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: accent shift