μητροπάτωρ

in μ

COMPOUND: μητροπάτωρ, -ορος
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘mother’s father, grandfather’ 
ETYMOLOGY: noun stem μητρο- (μήτηρ) ‘mother’ + noun root πατ(ερ)- (πατήρ) ‘father’ + noun suf. –ωρ   
OCCURRENCE: Il. XI, 224.
CASE: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: