μιλτοπάρῃος

in μ

COMPOUND: μιλτοπάρῃος, –ον
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘red-cheeked’
ETIMOLOGY: noun stem μίλτο(μίλτος) ‘red earth’ + noun stem πάρῃ- (παρειά) ‘cheek’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE:Il. II, 637; Od. IX 125.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: epith. of ships