μυλοειδής

in μ

COMPOUND: μυλοειδής, -ές
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘like a millstone’
ETIMOLOGY: noun stem μύλο- (μύλος) ‘mill’ + noun root εἶδ(ες)- (εἶδος) ‘form’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. VII, 270.
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: