νεοτευχής

in ν

COMPOUND: νεοτευχής, -ές
CATEGORIZATION: A (A+V+Suf)
MEANING: ‘new-made’
ETYMOLOGY: adj. stem νεο- (νέος) ‘young, new’ + verbal root τεύχ- (τεύχω) ‘produce by work or art, make, build’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE Il. V, 194.
CASE: nom. m. pl. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: