νεόπριστος

in ν

COMPOUND: νεόπριστος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘fresh-sawn’
ETYMOLOGY: adj. stem νεο- (νέος) ‘young, new’ + πριστός (cf. πρί(ζ)ω) ‘sawn’
OCCURRENCE: Od. VIII, 404.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: