νεότευκτος

in ν

COMPOUND: νεότευκτος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘newly wrought’
ETYMOLOGY: adj. stem νεο- (νέος) ‘young, new’ + verbal root τευκ- (τεύχω) ‘produce by work or art, make, build’ (cf. τευκτός (= τυκτός) ‘well-wrought’) + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. XXI, 592.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: