νώνυμνος

in ν

COMPOUND νώνυμνος, -ον
CATEGORIZATION: A [Part+N+Suf]
MEANING: ‘nameless, inglorious’
ETYMOLOGY: ν- negative part. ‘un-‘ + noun root ονυμ- (ὄνυμα/ὄνομα) ‘name’ + adj. suf. -νος –νον
OCCURRENCE: Il. XII, 70; XIII, 227; XIV, 70; Od. I, 222.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg., acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: vowel lengthening -ο- > -ω- in compounding; s. νώνυμος; first member is not a free word in Greek