πάγχαλκος

in π

COMPOUND: πάγχαλκος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘all-brazen’
ETYMOLOGY: adj. stem πάν- (πᾶς, πᾶσα, πάν) ‘all, whole’ + noun stem χαλκ- (χαλκός) ‘bronze’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XVIII, 378; XXII, 102;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg., acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: