πάμπρωτος

in π

COMPOUND: πάμπρωτος, –ον 
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘the very first, first of all’
ETYMOLOGY: adj. stem πάμ- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’ + πρῶτος, –η, –ον ‘former, earlier’
OCCURRENCE: Il. IV, 97; VII, 324; IX, 93; XVII, 568; Od. IV, 577, 780; X, 403, 423; XI, 2.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. f. (target gender) sg., acc. n. (Adv.) sg., acc. n. pl. (Adv).
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: accent shift; (πάμπρωτος, –η, –ον after Homer)