παγχάλκεος

in π

COMPOUND: παγχάλκεος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING:all-brazen
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all, the whole‘ + χάλκεος, (είη), –εον ‘of copper or bronze, brazen
OCCURRENCE: Il. XX, 102; Od., VIII, 403, XI, 575;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.; acc. n. sg.
HEADEDNESS: endocentric – right-headed
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: