παλίνορσος

in π

COMPOUND: παλίνορσος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘moving backwards’
ETYMOLOGY: πάλιν ‘back, backwards’ + verbal root ορσ- (ὄρνυμι) ‘urge on, incite; move, stir oneself’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. III, 33.
CASE: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: