παλίωξις

in π

COMPOUND: παλίωξις, -εως 
CATEGORIZATION: N [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘pursuit in turn, counterattack’
ETYMOLOGY: παλι, (πάλι poet. for πάλιν) ‘back, backwards’ + noun stem ιωξ- (ἰωκή) ‘rout, pursuit’ + noun suf. -ις
OCCURRENCE: Il. XII, 71; XV, 69, 601.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: