παλαίφατος

in π

COMPOUND: παλαίφατος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘spoken long ago’ 
ETYMOLOGY: πάλαι ‘long ago’ + verbal root φα- (φημί) ‘say’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Od. IX, 507; XIII, 172; XIX, 163
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl., nom. f. (target gender) sg., gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: