παλαιγενής

in π

COMPOUND: παλαιγενής, -ές
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘born long ago’
ETΥMOLOGY: πάλαι ‘long ago’ + verbal root γεν- (γενέσθαι) ‘to be born, come into being’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il., III, 361; XVII, 561; XXII, 395;
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. (target gender) sg., voc. m. sg., voc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: