παλιμπετής

in π

COMPOUND: παλιμπετής, -ες
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘falling back’ 
ETYMOLOGY: παλιμ- < πάλιν ‘back’ + verbal root πετ- (πίπτω) ‘to fall’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XVI, 395; Od. V,  27.
CASE: nom. m. pl., acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadharaya
NOTES: