παμποίκιλος

in π

COMPOUND: παμποίκιλος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘all-variegated, of rich and varied work’
ETYMOLOGY: adj. stem παμ- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ’all’ + ποικίλος, -η, -ον, ‘many-coloured, spotted, pied, dappled’
OCCURRENCE: Il. VI, 289; Od. XV, 105.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl., nom. n. pl.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: appositive – karmadhāraya
NOTES: