παμφανόων

in π

COMPOUND: παμφανόων, -ουσα, -ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘bright-shining, radiant’
ETYMOLOGY: adj. stem παμ- (παν-, πᾶς, πᾶσα, πᾶν) + verbal root φαν- (φαίνω) ‘bring to light; come to light’ + adj. suf. -ων, -ουσα, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 458; V, 295, 619; VI, 473; VIII, 320, 435; IX, 596; XIII, 261; XV, 120; XVIII, 144; 206; XXI, 349; XXIII, 509, 613; Od. IV, 42; XIII, 29; XIX, 386; XXII, 121;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., gen. m. sg., acc. m. sg., acc. f. sg.; acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: the verb παμφανάω only in παμφανάᾳ · λάμπει (Hsch.)