Παναχαιοί

in π

COMPOUND: Παναχαιοί, -ῶν
CATEGORIZATION: N [A+N]
MEANING: ‘Pan-Achaeans’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’ + Ἀχαιοί ‘the Achaeans’
OCCURRENCE: Il. II, 404; VII, 73, 159, 327, 385; IX, 301; X, 1; XIX, 193; XXIII, 236; Od. I, 239; XIV, 369; XIV, 369; XXIV, 32.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl., gen. pl., acc. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: