πανδαμάτωρ

in π

COMPOUND: πανδαμάτωρ, -ορος
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf]
MEANING: ‘the all-subduer, all-tamer’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’ + verbal root δαμά- (δαμάω) ‘subdue; tame’ + nomen agentis suf. -τωρ
OCCURRENCE: Il. XXIV, 5; Od. IX, 373
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: