Πανδίων

in π

COMPOUND: Πανδίων,  –ονος
CATEGORIZATION: N [A+A+Suf]
MEANING: ‘Pandion’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’ + δῖ-ος “noble, excellent” + noun suf.  –ων, –ονος
OCCURRENCE: Il. XII, 372
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: