παννύχιος

in π

COMPOUND: παννύχιος, -ον or πάννυχος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘all night long’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all; the whole’ +  noun stem νυχ- < νυκτ- (νύξ, νυκτός) ‘night’ + adj. suf. -ιος, ον (or -ος, -ον)
OCCURRENCE: Il. II, 2, 24, 61; VII, 476, 478; VIII, 508, 554; X, 2, 159; XI, 551; XVII, 660; XVIII, 315, 354; XXIII, 105, 217, 218; XXIV, 678; Od. I, 443; II, 434; VII, 288; XII, 429; XIV, 458; XX, 53.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. f. sg., acc. m. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: also attested as πάννυχος, -ον