Πανοπεύς

in π

COMPOUND: Πανοπεύς, -ῆος
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf]
MEANING: ‘Panopeus’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’ + verbal root ὀπ- (ὄψομαι, ὄπωπα) ‘see’ + noun suf. -εύς, -ῆος/-έως
OCCURRENCE: Il. II, 520; XVII, 307; XXIII, 665; Od. XI, 581.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., dat. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: