παρειά

in π

COMPOUND: παρειά, -ᾶς   
CATEGORIZATION: N [P+N+Suf]
MEANING: ‘cheek’
ETYMOLOGY: παρά ‘beside’ + noun root ει- (οὖς, ὠτός) ‘ear’ + noun suf. -ιά, -ιᾶς
OCCURRENCE: Il. III, 35; XI, 393; XVIII, 123; XXII, 491; XXIV, 794; Od. I, 334; II, 153; IV, 198, 223; VIII, 522, 530; XI, 529; XVI, 190, 416; XVIII, 172, 200, 210; XX, 353; XXI, 65;
CASE: nom. f. pl., gen. pl., acc. pl. 
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: in Hom. only pl., for singular παρήϊον is used (see παρήϊον)