Πεισήνωρ

in π

COMPOUND: Πεισήνωρ, -ορος
CATEGORIZATION: N [V+N]
MEANING: Peisenor
ETYMOLOGY: verbal root πεισ- (πείθω) ‘persuade’ + noun stem ήνωρ (ἀνήρ) ‘man’
OCCURRENCE: Il. XV, 445; Od. II, 38;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: