Πεισηνορίδης

in π

COMPOUND: Πεισηνορίδης, -αο
CATEGORIZATION: N deriv. from Πεισήνωρ 
MEANING: ‘Peisinorides, Peisenor’s son’ 
OCCURRENCE: Od. I, 429; II, 347; XX, 148.   
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
NOTES: s. Πεισήνωρ