πενταέτηρος

in π

COMPOUND: πενταέτηρος, -ον
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘five years old’
ETYMOLOGY: πεντα for πέντε ‘five’ (indecl.) (see Frisk, s.v. πέντε) + noun stem ετη- (ἔτος, εος) ‘year’ + adj. suf. -ρος, -ρον
OCCURRENCE: Il. II, 403; VII, 315; Od. XIV, 419; XIX, 420.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrῑhi
NOTES: linking element -α-?