πεντηκοντόγυος

in π

COMPOUND: πεντηκοντόγυος, –ον
CATEGORIZATION: A [Num+N+ Suf.]
MEANING: ‘of fifty acres of corn land’
ETYMOLOGY: πεντήκοντα ‘fifty’ + noun root γυ- (γύης) ‘a measure of land’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IX, 579.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: