περίμετρος

in π

COMPOUND: περίμετρος, –ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘very large’
ETYMOLOGY: περί ‘all around’ + noun root μετρ- (μέτρον, τόmeasure, any space measured or measurable, length, size‘) + adj. suf. -ος, -ον  
OCCURRENCE: Od. II, 95; XIX, 140; XXIV, 130
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrῑhi
NOTES: