περίρρυτος

in π

COMPOUND: περίρρυτος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+A]
MEANING: ‘surrounded with water’
ETYMOLOGY: περί ’round about, all round’ + ῥυτ-ός, ή, όν, (ῥέω) ‘flowing, fluid, liquid’
OCCURRENCE: Od. XIX, 173
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: