περικαλλής

in π

COMPOUND: περικαλλής, -ές
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘very beautiful’
ETYMOLOGY: περί ’round about, all round’ + noun stem καλλ- (κάλλος, -εος) ‘beauty‘ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. I, 603; III, 262, 312, 396, 421; IV, 486; V, 20, 389, 693; VI, 321, 242; VIII, 238, 249; IX, 578; XI, 632; XVI, 85; XVII, 436; XXIII, 897; XXIV, 229, 234; Od. I, 153, 425; II, 117; III, 1, 481; V, 236; VI, 85; VII, 111; VIII, 420, 430, 438, 567; IX, 578; X, 347, 480; XI, 281; XIII 149, 175, 217, 401, 433; XIV, 263; XVI, 327; XVII, 343, 432; XVIII, 292, 300, 303; XIX, 34; XX, 387; XXII, 438, 452; XXIII, 50; XXIV, 85, 91, 165.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg., nom. n. sg., gen. f. (target gender) sg., gen. n. sg., dat. m. sg., acc. m. sg., acc. f. (target gender) sg., acc. n. sg., acc. n. du., acc. m. pl., acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: