περικλυτός

in π

COMPOUND: περικλυτός, ή, όν
CATEGORIZATION: Α [P+A]
MEANING: ‘highly renowned’
ETYMOLOGY: περί ‘all around’ + κλυτός, -τή, -τόν ‘renowned, glorious’
OCCURRENCE: Il. I, 607; VI, 324; VII, 299; IX, 121; XI, 104; XVIII, 326, 383, 393, 449, 462, 587, 590; Od. I, 325; IV, 9; VIII, 83, 287, 300, 349, 357, 367, 521; XVI, 170; XXIV, 75, 154.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. n. sg.,  acc. n. pl., gen. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: