Περιμήδης

in π

COMPOUND: Περιμήδης, -ου
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘Perimedes’
ETYMOLOGY: περί ‘round about, all round’ + verbal root μήδ- (μήδομαι) ‘to be minded, intend’ + noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. XV, 515; Od. XI, 23; XII, 195;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: