περιξεστός

in π

COMPOUND: περιξεστός, -ή, -όν
CATEGORIZATION: A [P+A]
MEANING: ‘polished round about’
ETYMOLOGY: περί ’round about, all round’ + ξεστός ,-ή, -όν ‘hewn, shaved , planed’
OCCURRENCE: Od. XII, 79
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: