περιφραδής

in π

COMPOUND: περιφραδής, -ές
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘very thoughtful, very skilful’
ETYMOLOGY: περί ’round about, all round’ + verbal root φράδ- (φράζομαι) ‘think or muse upon‘ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. I, 466; II, 429; VII, 318; XXIV, 624; Od. XIV, 431; XIX, 423
CASE/GENDER/NUMBER: used as adv. (-ως)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: