πλήξιππος

in π

COMPOUND: πλήξιππος, ον
CATEGORIZATION: A [V + N]
MEANING: ‘striking or driving horses’
ETYMOLOGY: verbal root πληξ- (πλήσσω) ‘strike’ + noun root ιππ- (ἵππος) ‘horse’ + adj. suf. -ος, -ον.
OCCURRENCE: Il. II, 104; IV, 327; V, 705; XI, 93; 
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinative (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: