πλησίστιος

in π

COMPOUND: πλησίστιος, –ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘filling or swelling the sails’
ETYMOLOGY: verbal root πλησ- (πίμπλημι) ‘fill full’ + noun root ιστι- (ἱστίον) ‘sail’ + adj. suf. -ος, –ον
OCCURRENCE: Od. XI, 7; XII, 149
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: