ποδηνεκής

in π

COMPOUND: ποδηνεκής, –ές
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘reaching down to the foot’
ETYMOLOGY: ποδ- (πούς, ποδός) ‘foot’ + verbal root ηνεκ- (ἐνεγκεῖν) ‘bear’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. X, 24, 178; XV, 646;
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg., acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: